Cursus voorwaarden

Middels het aanvinken van de cursusvoorwaarden verklaart u op de hoogte te zijn van onderstaande informatie, alsmede op de hoogte te zijn van de door MULLIGAN™ Opleidingen VOF toegepaste Privacy Policy.

ALGEMENE CURSUS VOORWAARDEN

MULLIGAN Opleidingen is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)  en hanteert derhalve de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de NRTO. Voor curisten gelden de algemene voorwaarden voor consumenten.

Download Algemene voorwaarden NRTO

Voor de zakelijke klanten (Incompany cursus) gelden de zakelijke voorwaarden.

Download Algemene voorwaarden B2B

 Aanvulling gesteld door MULLIGAN™ Opleidingen op de algemene voorwaarden NRTO:

1. Deelname aan de cursussen
Inschrijving voor de cursussen is alleen mogelijk voor (verbijzonderde) fysiotherapeuten, chiropractoren en artsen. Wanneer u zich aanmeld voor de cursussen, verklaart u te voldoen aan deze voorwaarde voor deelname.

2. Filmen, fotograferen en geluidsopnames tijdens de cursusdagen
Het is cursisten niet toegestaan tijdens de cursusdagen te filmen of fotograferen en/of geluidsopnames te maken. Tijdens de cursus wordt er ook door MULLIGAN Opleidingen zelf niet gefilmd, gefotografeerd en/of geluidsopnames gemaakt, vanwege de strenge privacy regelwetgeving. Hooguit en uitsluitend met instemming van de cursisten die in beeld komen, kan het zijn dat er een groepsfoto wordt gemaakt of een enkele foto voor Social Media. 

3.1. Gebruik van de naam en het LOGO MULLIGAN™ Concept / aanduiding MULLIGAN™ Therapeut / MULLIGAN™ Specialist
Het is niet toegestaan het logo MULLIGAN™ Concept te gebruiken op uw eigen website. De naam MULLIGAN™ is internationaal geregistreerd en ook het logo is een geregistreerd beeldmerk.
U mag zich na het volgen van deze cursus niet MULLIGAN™ therapeut noemen. U mag zichzelf niet neerzetten als specialist in het MULLIGAN™ Concept. U mag niet claimen bekwaam te zijn in het MULLIGAN™ Concept.  U mag niet claimen dat de praktijk waar u werkt gespecialiseerd is in het MULLIGAN™ Concept. U kunt alléén aangeven of benoemen dat u de cursus heeft gevolgd. Alléén cursisten die met goed gevolg het Certified Mulligan Practitioner examen hebben afgelegd, mogen zich MULLIGAN Therapeut of aangeven gespecialiseerd te zijn in het MULLIGAN™ Concept en dit op hun website vermelden. Zij ontvangen ook een aangepast logo, welke zij mogen gebruiken op hun website etc.

3.2. Teksten overnemen – auteursrechtbreuk en merkinbreuk
Het zonder toestemming letterlijk overnemen van teksten van onze website(s), flyers etc. betekent een inbreuk op de aan ons toekomende auteursrechten. “Mulligan” is voorts een geregistreerd merk, het zonder toestemming gebruik maken van dit merk levert een merkinbreuk op. Het u voordoen als een specialist op het gebied van het MULLIGAN™ Concept is misleidend, tenzij u met goed gevolg het Certified Mulligan Practitioner examen heeft afgelegd.