Cursussen

Muligan Opleidingen biedt de volgende cursussen voor gediplomeerde fysiotherapeuten aan (klik hiernaast voor meer informatie):

  • Mulligan Concept ABC
  • Mulligan Herhalingsdagen UPPER en LOWER Quadrant
  • Certified Mulligan Practitioner examen
  • Incidenteel: Mulligan Specials, zoals de 2-daagse SI/Pelviscursus, de 3-daagse BACKtoGOLF cursus en het MULLIGAN™ Student Event (speciaal voor 3e en 4e jaars fysiotherapiestudenten).

 

Na het volgen van de Mulligan Concept cursus (ABC) bestaat er de mogelijkheid een facultatief examen af te leggen om de opgedane kennis in de praktijk en theorie te toetsen. Slagen voor het examen geeft toegang tot het CMP (Certified Mulligan Practitioner) register, zowel nationaal als internationaal.

De titel CMP en Mulligan therapeut zijn uitsluitend te gebruiken door diegenen die het CMP examen met goed gevolg hebben afgelegd. Vermelden op uw website dat u als deelnemer de cursus heeft gevolgd is uiteraard toegestaan.

De cursussen (MULLIGAN Concept ABC, de herhalingsdagen en de “Specials”) geaccrediteerd -voor fysiotherapeuten en manueel therapeuten- door het KNGF https://www.kngf.nl/bijeenkomsten%26scholing (vakinhoudelijke scholingen) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/therapeut/cursus-opleiding/ 

Via deze links is duidelijk dat dit om vakinhoudelijk accreditatie gaat voor fysiotherapeuten (en manueel therapeuten).

Fysiotherapeuten worden geacht geaccrediteerde nascholingen te volgen om hun BIG registratie te behouden en ingeschreven te blijven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (en/of Manueel therapie).

De inhoud van cursussen worden hiervoor getoetst door de accreditatie commissie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) op vele punten:

Sluit de opleiding aan bij het beroepsprofiel fysiotherapie en manuele therapie?

Bij welke competenties van de fysiotherapeut sluit de opleiding aan?

Is de opleiding Evidence Based ?

Er wordt gekeken naar de literatuurlijsten, er wordt gekeken naar de mate van klinisch redeneren, en bij welke casuïstiek de opleiding specifiek toepasbaar is.

 

Tijdens de cursussen is het maken van foto’s en filmen niet toegestaan.