Bel of WhatsApp

MULLIGAN™ CMP examen

“To give an indication of the Concept’s level of acceptance – the director of the American Olympic Sports Medicine Team has recently insisted that all in their large team who treat athletes must be Certified Mulligan Practitioners (CMPs)”

De voordelen van de status Certified Mulligan Practitioner/MULLIGAN™ Therapeut

  • U mag zich na het behalen van het CMP-examen, Certified Mulligan Practitioner noemen en/of (gecertificeerd) MULLIGAN™ Therapeut
  • Uw naam komt op de internationale en nationale Mulligan website te staan
  • Korting op cursussen van MULLIGAN opleidingen
  • Het is toegestaan te adverteren met het feit dat u gecertificeerd MULLIGAN™ Therapeut bent, u mag het CMP-logo gebruiken en u kunt de speciale folder CMP/MULLIGAN™ Therapeut verkrijgen voor uw praktijk om patiënten te informeren over de methode

Hoe wordt u Certified Mulligan Practitioner/MULLIGAN™ Therapeut?

Stap 1 – Het theorie-examen + (minimaal) 1x herhalingsdag
Voorwaarde voor deelname is dat u eerst Mulligan ABC heeft afgerond.
Voor het theorie-examen dient u het blauw/groene boekje Manual Therapy (7th edition) van Brian Mulligan goed te bestuderen. U krijgt tijdens het theorie-examen hierover 40 meerkeuze-vragen. U mag maximaal 8 fouten hebben.
Mogelijkheid voor het afleggen van het theorie-examen tussen 07.30-08.30 uur vooraf aan de MULLIGAN™ Herhalingsdag.
Tijdens deze herhalingsdag gaat het om herhalen, verfijnen, verdiepen en kennis uitwisselen onder leiding van een Mulligan docent.

Stap 2 – inschrijven voor MULLIGAN™ blok D
Stap 2 kunt u zetten wanneer u het theorie-examen met positief resultaat heeft afgelegd en minimaal 1x een MULLIGAN™ herhalingsdag heeft gevolgd.
De MULLIGAN™ D betekent intensief oefenen (verfijnen, puntjes op de “i) o.l.v. de docenten in een kleine groep.
Voor deelname dient u de technieken al goed te beheersen. Hiervoor dient u vooraf veel te oefenen. Wij adviseren te oefenen met een oefenmaatje of oefengroepje.
 

Stap 3 – het Certified Mulligan Practitioner Examen
Voor het praktijkexamen krijgt u 12 praktische opdrachten die volgens de principes van het concept dienen te worden uitgevoerd. U wordt ingedeeld samen met een andere kandidaat, die tijdens het examen uw proefpatiënt is (en andersom).

U kunt alleen deelnemen aan het CMP-examen indien u vooraf het theorie-examen hebt behaald, indien u minimaal 1x een herhalingsdag en MULLIGAN™ D heeft gevolgd.

Tijdens het praktijkexamen is het van belang de gevraagde technieken volgens de bekende parameters, een goede uitgangshouding, passieve mobilisatie door therapeut en actieve beweging door patiënt, “overpressure”etc, toe te passen.

Het CMP-examen kost u ongeveer één dagdeel. U ontvangt een examentijd waarop u aanwezig moet zijn. Uitslag volgt direct na afloop van het examen.

 

Locatie praktijkexamen: Vught

Totale kosten:
Theorie-examen € 25,–
MULLIGAN™ Herhalingsdag € 245,–
MULLIGAN™ D € 245,–
CMP-examen € 180,–
Totale kosten € 695,–

Aantal deelnemers: maximaal 8 tijdens het CMP examen

Cursustijden blok D: 09.00 – 16.30uur, voor het examen ontvangt u een exacte tijd. (Theorie vooraf aan D1-HHdag)

Didactische werkvorm: testen theoretische kennis en praktische skills

Accreditatiepunten: 8 punten voor het CMP examen (voor algemeen register of manueel register). De 8 punten voor het examen ontvangt u alleen wanneer u slaagt voor het examen.

Inschrijven voor het CMP examen start dus met inschrijven voor een herhalingsdag mét CMP theorie examen. (Zie herhalingsdag)