fbpx

Bel of WhatsApp

Cursus-protocol i.v.m. het Corona-virus

Update Corona-nieuws:

Helaas is het Corona-Virus nog niet uit onze samenleving. Dit heeft gevolgen voor onze cursussen. Bij de laatste aanscherpingen is er een avondklok ingesteld en extra restricties ten aanzien van thuisbezoek. Trainingen, die onder praktijkonderwijs vallen, mogen echter door gaan. 
In overleg met het RIVM is gesteld dat wij onder de uitzonderingen vallen en dat wij daarom door kunnen (net zoals ook het onderdeel fysieke praktijklessen op de fysiotherapieacademies door mogen gaan).
Uiteraard dienen wij ons wel aan de maatregelen te houden om de cursus verantwoord en veilig te kunnen organiseren. Om die reden hebben wij een cursusprotocol opgesteld. 

Hieronder volgt het cursusprotocol welke wij hanteren tijdens de cursussen:

Het MULLIGAN Concept is een “hands-on” opleiding. Cursisten leren tijdens deze cursus een breed scala aan manuele technieken. Die technieken worden tijdens de cursusdagen geoefend op elkaar. Onze cursussen kunnen daarom niet online. Om de cursus in deze Corona-tijd te kunnen laten doorgaan, zijn wij genoodzaakt diverse maatregelen in acht te nemen.  

Wat betekent dit voor u als cursist?

1. De gezondheidscheck van het RIVM. Wanneer u op één van de onderdelen “ja” moet antwoorden, dan neemt u contact op met ons en kijken we of we u op een later tijdstip in kunnen schrijven. We zijn hier streng in. 

2. Mondkapjes zijn VERPLICHT. Bij voorkeur een medisch mondkapje zoals u wellicht ook in de praktijk gebruikt. Fysiotherapeuten zijn hier al aan gewend, dus op zich is dit geen probleem.

3. Ruimte!  We hebben grote zalen geboekt zodat we > 1,5 meter uit elkaar zitten tijdens de theorie en ook met het oefenen ver uit elkaar kunnen staan. 

4. Groepsgrootte. 
We houden de groepen kleiner dan normaal. (Positief voor u is dat daardoor meer persoonlijke aandacht van de docent overblijft per cursist.)

5. Contact met anderen. 
U oefent tijdens de cursus altijd met één en dezelfde persoon. Alleen de docent kan nog binnen die 1,5 meter u benaderen. U heeft verder geen fysiek contact met andere cursisten. Tijdens alle onderdelen staan de (oefen-)tafels ver uit elkaar, zodat de 1,5 meter afstand meer dan ruim aangehouden kan worden.

6. Frisse lucht. Indien mogelijk staan deuren en ramen open en/of er is een goede verantwoorde ventilatie met buitenlucht. U kunt in de pauzes naar buiten.

7. We letten op hygiëne, dus vaak handen wassen, zeker vooraf aan het oefenen. 

8. Al onze cursussen zijn onder voorbehoud. Mochten er, onverhoopt, vanuit de overheid en RIVM maatregelen worden afgekondigd waardoor de cursussen geen doorgang meer kunnen vinden, dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. Maar het is wél zo, dat wanneer wij door kunnen en mogen, we door gaan met onze opleiding. 

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze cursussen, gaat u akkoord met bovenstaand cursus protocol. Tot dusver geven, na afloop, onze cursisten aan positief te zijn zoals de cursus is georganiseerd ten aanzien van de Corona-situatie. 

Vorige