Research

Via onderstaande download link komt u op de MULLIGAN™ Concept Reference List. Deze editie dateert van juli 2022 en bevat meer dan 380 research studies, ingedeeld in “soort studie” en ingedeeld per “body region”. U kunt er onder meer 44 Systematic Reviews en 166 RCT studies vinden gerelateerd aan het MULLIGAN™ Concept. 

Bij een groot aantal artikelen is de “doi code” geplaatst, welke rechtstreeks leidt naar de studie op internet (meestal de samenvatting, maar soms ook het hele artikel). 

Download Reference List July 2022

Mocht u geïnteresseerd zijn zelf een onderzoek op te starten, dan is het goed voor u te weten dat u een verzoek kunt indienen voor fincanciële ondersteuning bij het opzetten en doen van onderzoek naar de methode via de internationale website, www.bmulligan.com

 

Berend-Jan van Nistelrooij. Wat schuilt er achter Mulligan. Een overzicht van de huidige theorieen over de werking van Mobilisation with Movement
Afstudeeropdracht opl. Fysiotherapie Hazehogeschool Groningen, 2011

Download: Wat schuilt er achter Mulligan 

Dalen P. van. MWM’s: een nieuwe kijk op artrogene problematiek.
Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 1: 14-17, 1995

Dalen P. van. Praktische toepassingen bij het mobiliseren van endorotatie en flexie in de heup.

Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 3: 96-99, 1998

Download: Artikel 3 

Claassen R. en Dalen P. van. Brian Mulligan: NAG’s, SNAG’s en MWM’s een frisse kijk op specifieke mobilisaties
Fysioscoop, 2: 19, 1997

Claassen R. en Dalen P. van. Het Mulligan Concept: praktische oplossingen voor de sportfysiotherapeut.

Nieuwsbrief NVFS 10, 28-29, 1998

Download: Artikel 4

Claassen R. en Dalen P. van. Insertie Tendinitiden van de Heupadductoren & Mulligan’s Mobilisations with Movement (MWM).

Fysioscoop, 3: 17, 2000

Download: Artikel 5

Claassen R. en Dalen P. van. Schouderklachten en het Mulligan concept.

Fysioscoop, 4: 38-39, 2000

Download: Artikel 6

Claassen R. en Dalen P. van. Het Inversietrauma en het Mulligan Concept
Fysioscoop, 5: 15-16, 2000 

Download: Artikel 7

Claassen R. en Dalen P. van. Het Mulligan Concept en de Tenniselleboog.

Fysioscoop, 6: 28-29, 2000

Download: Artikel 8

Claassen R. en Dalen P. van. Het Mulligan Concept: een nieuwe, veilige en effectieve manier van mobiliseren.

Tijdschrift voor Fysische Therapie (Belgie), 2, 7-17, 2001

Download: Artikel 9

Claassen R. en Dalen P. van. Het Mulligan Concept: de Cervicale Wervelkolom.

Fysioscoop, 5, 10-11, 2002

Download: Artikel 10

Claassen R. en Dalen P. van. Schouderklachten en het Mulligan Concept: deel2.

Fysioscoop, 2, 14-15, 2002

Download: Artikel 11

Claassen R. en Dalen P. van. Het Mulligan Concept: de Cervicale Wervelkolom deel 2; SNAG’s.

Fysioscoop 1, 14-15, 2003

Download: Artikel 12

Claassen R. en Dalen P. van. Het Mulligan Concept en de Knie.

Fysioscoop 3, 12-13, 2003

Download: Artikel 13

Claassen R. en Dalen P. van. Het Mulligan Concept en de Grote Teen.

Fysioscoop 5, 21-22, 2003

Download: Artikel 14

Claassen R. en Dalen P. van. Het Mulligan Concept en het SI-Gewricht.

Fysioscoop 2, 11-13, 2004

Download: Artikel 15

Claassen R. en Dalen P. van. Casus – Chronisch Elleboogletsel en het Mulligan Concept.

Fysioscoop 3, 12-13, 2004

Download: Artikel 16