Herhalingsdag UPPER én LOWER QUADRANT in Zwolle en Vught

MULLIGAN Concept ABC al gevolgd? Kom dan naar de MULLIGAN herhalingsdagen!

Wij organiseren een MULLIGAN Herhalingsdag UPPER QUADRANT en een MULLIGAN Herhalingsdag LOWER QUADRANT.
In het voorjaar 2023:
Zwolle, Upper Quadrant, 16 mei 2023
Vught, Lower Quadrant 31 mei 2023
Zwolle, Lower Quadrant 22 juni 2023 

Deze herhalingsdagen zijn héél belangrijk voor iedere cursist.
Er zijn cursisten die de ABC volgen en vervolgens, omdat ze simpelweg er te weinig mee bezig zijn, bij een patiënt met, bijvoorbeeld een tenniselleboog, toch maar gewoon wat oefeningen gaan geven. Dat is super jammer, want het is een feit dat er zo’n goede resultaten te behalen zijn met dit concept.

Besef: zonder training win je geen wedstrijden.  
Dus: herhalen, verfijnen, aanscherpen, kennis en ervaringen delen, klinisch redeneren, alleen op die manier klim je naar een level hoger. 

We zien momenteel een groeiende groep die telkens weer komt, waardoor er ook leuke contacten ontstaan en ervaring en kennis wordt uitgewisseld.
We hopen jou ook weer te mogen begroeten op één van onze herhalingsdagen!

Deze herhalingsdagen zijn geaccrediteerd voor algemene register en het manuele register: 6 pnt per dag. 

 

Volgende